Запазете вашата индивидуалност
Гледайте на живо хиляди профили
Освободете се от всякакви задръжки
За да разнообразите личния си живот
с най-разкрепостените българи

  
Забравена парола Регистрация

  
 
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ЧАТ ФОРУМ ВИЦОВЕ ВИДЕО ИНТЕРЕСИ ОБЯВИ СЪБИТИЯ VIP ИНТЕРЕСНО
 
           
Политики
 
Събития
  Всички... 
  Политики
2. Регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ.

2.1. За да използва услугите, предоставяни чрез stignime.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Ползването на stignime.com от малолетни и непълнолетни лица е напълно забранено.


2.2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от компетентни органи, свързано с досъдебни или съдебни производства.


2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.


2.4. При регистрацията си всеки ПОТРЕБИТЕЛ заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез stignime.com. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

2.5. Регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ в stignime.com има силата на съгласие за сключване на договор между него и ТЪРГОВЕЦА. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата му и което представлява потвърждение за сключване на договора.


2.6. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез stignime.com, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите Общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.


2.7. В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код. В случай, че абонатът не въведе получения код в едноседмичен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

 

2.8. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.


2.9. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.


2.10. Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на ТЪРГОВЕЦА и при спиране на поддръжката на stignime.com от ТЪРГОВЕЦА, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.


2.11.  ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква потвърждение за прекратяване на договора чрез изпращане на SMS съобщение от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 
[HyperLink1]
 Вестник Бряг
[HyperLink1]
 Автомобилния каталог за използвани и нови превозни и транспортни средства
[HyperLink1]
 Jobs agents - търсене на работа
 

© 2010. Всички права запазени. StigniMe.com. Design and Powered by ASPBG 

Сайт за запознанства Видео чат на живо запознанства жени jeni maje мъже двойки dvoiki gadjeta гаджета секс запознанства видео срещи интимни любов zapoznanstva